Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovej parfumérii www.jedenklik.sk a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Prevádzkovateľom www.jedenklik.sk je Notino s.r.o., Metodova 6, 821 08 Bratislava. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Vybavenie a potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky zašleme na uvedenú emailovú adresu potvrdenie objednávky. Doručením tohto potvrdenia dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej za pomoci prostriedkov diaľkovej komunikácie

Takisto u nás môžete kedykoľvek využiť svoje právo a odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Stačí, ak nám dáte vedieť, tovar pošlete na našu adresu a my vám vrátime peniaze
do 30 dní na účet.

Avšak pozor, v prípade odstúpenia od zmluvy si môže predávajúci účtovať oprávnené náklady spojené s vybavením objednávky (poštovné, manipulačné náklady, náklady na obaly a pod.) a prípadne takisto opotrebovanie výrobku nad rámec nutného vyskúšania.

Právo odstúpiť od zmluvy podľa § 12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, nie je možné uplatniť v týchto prípadoch uzatvorených zmlúv:

  • poskytnutie služby, ak sa služba už začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
  • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
  • predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
  • lotérie a iné podobné hry.

Toto právo neslúži ako riešenie dodania chybného tovaru.

Doprava tovaru

Cena jednotlivých spôsobov dopravy, rovnako ako jednotlivé typy dopravy sú spresnené tu

Možnosti platby

Dobierka - určite najobľúbenejší spôsob platby. Pokiaľ si zvolíte dobierku, zaplatíte za zásielku až v momente prevzatia zásielky od kuriéra. Výhodou je, že platíte tzv. z ruky do ruky, takže pokiaľ máte z akéhokoľvek dôvodu obavy, odporúčame vám túto platbu. Výhodou je takisto, že zásielku expedujeme okamžite a nemusíte čakať, až nám dorazí platba na účet. Tento spôsob úhrady je zadarmo.

Bankový prevod - potom, ako si objednáte tovar, Vám pošleme na email podklady pre uskutočnenie platby (číslo účtu a variabilný symbol). Zásielku expedujeme až po pripísaní platby na účet, čo môže predĺžiť doručenie až o 3 dni. Pokiaľ tovar nepotrebujete súrne a nechcete pri sebe nosiť peniaze, túto platbu odporúčame.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. V prípade, že nie je možný tento postup, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo odstúpiť od zmluvy. To neplatí, pokiaľ predávajúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje sa rozpor existujúci pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Záruka a reklamácia

Aj na naše parfémy a kozmetické výrobky máte záruku 24 mesiacov, čiže rovnakú ako na akýkoľvek iný tovar. Všetky reklamácie sa snažíme vyriešiť čo najrýchlejšie, čiže nemusíte čakať dlhšie než je nutné.

Zodpovedáme za všetky chyby, ktoré má tovar pri prevzatí a ktoré sa prejavia v priebehu záručnej doby. Nezodpovedáme za chyby vzniknuté neodborných používaním, mechanickým poškodením a pod.

Kam zaslať tovar?

Tovar zasielajte na nižšie uvedenú adresu. Do zásielky priložte kópiu faktúry, prípadne identifikačné údaje, aby sme mohli v systéme vyhľadať Váš nákup. Ďalej uveďte dôvod reklamácie a takisto spôsob ako reklamáciu riešiť v prípade jej uznania (oprava, výmena, vrátenie peňazí) a samozrejme kontaktné údaje na vás.

Reklamačná adresa:
Bratislava Central - Notino
Metodova 6
821 08 Bratislava

Náklady na dopravu reklamovaného výrobku k nám Vám budú spätne uhradené v prípade uznania reklamácie. Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi. O priebehu reklamácie budete informovaní.

V žiadnom prípade nezasielajte reklamovaný tovar na dobierku. Také zásielky nebudeme preberať.

Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny sú uvedené s DPH 19 % a sú koncové. Súčasťou dodávky je platný daňový doklad. Všetky ceny vrátane akčných platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednali bez ohľadu na zmeny.

Zrušenie objednávky

Zákazník má právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu zabalenia zásielky. Túto skutočnosť je zákazník povinný oznámiť buď emailom alebo telefonicky.

  • V prípade, že bola objednávka už vybavená a bolazabalená, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené so zabalením zásielky.
  • V prípade, že objednávka už bola vybavená a expedovaná, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené so zabalením a expedovaním.
  • V prípade, že zákazník chce zrušiť objednávku na tovar, ktorý bol objednaný po dohode špeciálne pre neho, je stanovený storno poplatok vo výške 50% z predajnej ceny produktu.
  • V prípade, že zákazník zruší objednávku pred zabalením či expedovaním, nebude mu účtovaný žiaden poplatok.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek sankcií v prípade, že tovar už nie je dostupný na trhu a u dodávateľov a v prípade, že sa výrazným spôsobom zmenila cena výrobku.

Zľavy

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť uznanie zľavy alebo použitie kupónu na zľavu. V prípade, že zákazník použije kupón na zľavu, ktorý získal, bude mu takto uplatnený kupón vrátený v rovnakej hodnote.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje spracovávame a uchovávame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona 428/2002 Z.z.v znení neskorších predpisov. V prípade, že si budete kedykoľvek želať zmenu, doplnenie či odstránenie osobných údajov, stačí nás kontaktovať napr. emailom a všetko potrebné zabezpečíme. Svoje údaje môžete takisto meniť v sekcii Váš účet.

Elektronická faktúra

Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry.
Túto si môže kedykoľvek stiahnuť z odkazu v e-mailovom potvrdení o expedícii balíka.
Elektronickú faktúru je možné si stiahnuť v klientskom účte či si ju vyžiadať prostredníctvom e-mailovej adresy info@jedenklik.sk

Obrázky produktov

Obrázky produktov môžu byť iba ilustračné. Tovar sa môže odlišovať vo farebnom prevedení obalu, flakónu či obsahu a takisto v nápisoch či grafickom spracovaní. Výrobcovia dodávajú jeden produkt v niekoľkých verziách. Rozdielnosti od zobrazenie nie sú dôvodom pre rozpor s kúpnou zmluvou, či inej formy reklamácie.
 

1 Najnižšie ceny denná aktualizácia cien 2 Rýchle doručenie máme vlastné sklady 3 Týždenná akcia ušetríte ešte viac 4 Iba originálny tovar


Pokojný a bezpečný nákup
Nemusíte mať obavy z nákupu u nás. Naše obchodné podmienky spĺňajú všetky zákonné náležitosti a dbáme na to, aby bol u nás zákazník vždy na prvom mieste. Predajom na internete sa navyše zaoberáme už niekoľko rokov.
Máme nízke ceny
Aj keď sú ceny parfémov na internete lacnejšie ako v kamenných obchodoch, my sme ešte lacnejší. Zaujíma vás, ako je to možné, že parfémy u nás stoja tak málo?